Hotel d’entitats / Casa dels Pobles

La Fundació pels Drets Col·lectius dels Pobles gestiona l’edifici situat al carrer de Rocafort 242 bis, de Barcelona, el qual ha estat remodelat per tal de convertir-lo en un hotel d’entitats que doni un servei doble. D’una banda, que esdevingui una veritable Casa dels Pobles on trobin acollida tots aquells col·lectius que, per una raó o una altra, no veuen plenament satisfeta la seva demanda de reconeixement. I de l’altra, que ofereixi a les entitats de la societat civil catalana un espai per a allotjar-se i desenvolupar les seves activitats.

Entitats allotjades (desembre 2016):

Activament

ADICEC

AOMICAT

Arxivers sense Fronteres

Associació Catalana de l’Orgue

Associació Espiral

Associació d’Arxivers de Catalunya

Associació de les Dones en l’Església per la Igualtat

Aula Maria Rúbies

Avaluem

Casa Amaziga

CIEMEN

Compass BCN

International Yoga Teachers Association

Kolam

Federació FASAMCAT

Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana (FOLC)

Finan3

Fundació Àmbit d’Ecologia Emocional

Fundacio Investigació Nutricional FIN

Nutrició sense Fronteres

Plataforma pel Dret de Decidir

Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya