Històric d’activitats

L’objectiu fonamental de la Fundació és donar suport a totes les activitats que porta a terme el CIEMEN.

Però al marge d’aquestes activitats del CIEMEN amb les quals ha col·laborat i se sent plenament identificada, la Fundació ha realitzat altres projectes.

 

PRIMERA ÈPOCA: LA DÈCADA DE 1990

Aquesta és una tria d’algunes de les més destacades, fetes a la dècada de 1990, el primer dels dos moments d’activitat màxima de la Fundació.

MIRÓ: Al llarg del 1999 la Fundació va organitzar, a través d’un conveni amb la Fundació Miró, una gran exposició sobre l’obra de Miró que ha estat portada a Augsbourg i a Aosta. Ambdues exposicions van tenir un ampli ressò en aquestes poblacions i van despertar un gran interès. A més de la importància cultural de les exposicions, i del fet implícit que comporten de difusió de la cultura catalana, van servir també per a incrementar les relacions de Catalunya amb l’exterior.

SEBASTIAO SALGADO: L’exposició “Terra” del fotògraf brasiler Sebastiao Salgado va ser duta a diversos municipis de Catalunya.

HIROSHIMA: El 1997 es va realitzar l’Exposició “Hiroshima: Missatge de Pau entre els Pobles”, a la Pia Almoina de Barcelona. Aquesta Exposició no era una mera manifestació concreta de la memòria històrica sobre un esdeveniment que ha condicionat radicalment l’existència humana. Ha volgut ser, sobretot, un mitjà, un instrument, per a realitzar una pedagogia a favor de la cultura de la pau; de la pau considerada com a dret humà individual i col·lectiu bàsic.

L’Exposició no s’acabà, però, a Barcelona, sinó que durant el 1998 es va anar presentant primerament a la ciutat de València, en el Museu de Belles Arts de València, i després, durant els mesos d’abril fins al juliol, l’Exposició va ser presentada a la ciutat d’Aosta, capital de la Vall d’Aosta, a la cruïlla dels estats italià, francès i suís. Finalment, l’Exposició ha recorregut diverses ciutats de Catalunya (Tarragona, Mataró, Vilanova i la Geltrú, Terrassa, Lleida, Manresa i Girona), com a part del programa de commemoracions del cinquantè aniversari de la Declaració Universal de Drets Humans, programa realitzat sota l’ègida de la Direcció General d’Acció Cívica (del Departament de Benestar Social, de la Generalitat de Catalunya).

SUBIRACHS: El mes de juliol de 1997 vam presentar a la ciutat d’Aosta (Vall d’Aosta, Itàlia) una important exposició sobre l’obra de l’escultor Josep M. Subirachs. Aquesta exposició es va clausurar al principi d’octubre amb una conferència del mateix Subirachs titulada “Le pourquoi de l’Art”. En aquest cas, els resultats d’acceptació per part del públic i la crítica així com els resultats econòmics van ser totalment satisfactoris. De fet, el benefici de l’exposició de Subirachs va permetre d’afrontar bona part del deute contret amb l’exposició d’Hiroshima.

CONFERÈNCIA MUNDIAL DELS DRETS LINGÜÍSTICS: La Fundació va participar activament en l’organització d’aquest gran esdeveniment, que tingué lloc els dies 6, 7 i 8 de juny de 1996. A més, la Fundació feu una edició especial de la Declaració Universal de Drets Lingüístics, aprovada el dia 6 de juny per més de cent ONG i centres PEN de tot el món, que es distribuí amb el diari Avui del dia 8 de setembre de 1996 (60.000 exemplars).

 

SEGONA ÈPOCA: ACTIVITAT RENOVADA A PARTIR DE 2015

Després d’una quinzena d’anys principalment bolcada en la gestió de l’Hotel d’Entitats del carrer Rocafort de Barcelona i en les relacions amb les associacions allà hostatjades, la Fundació reprèn altres activitats a partir de 2015.

PROJECTE D’EPD PELS DRETS DELS POBLES I LES DONES. A partir del final de 2015, la Fundació, a través de la seva secretaria tècnica, comença a col·laborar amb el CIEMEN en la gestió del projecte d’Educació per al Desenvolupament sobre drets dels pobles i drets de les dones que encapçala aquesta entitat. Des de 2018, la Fundació esdevé cogestora del conjunt del projecte.

CLAM PER LA LLIBERTAT. Des de 2018, la Fundació és una organització membre d’aquest col·lectiu. Col·labora en les accions de denúncia de la repressió contra els presos polítics i de defensa dels seus drets i cedeix espais de reunió per a les activitats internes del Clam.